Office 365 Doanh Nghiệp

Bộ ứng dụng văn phòng từ đám mây với nhiều tính năng thông minh và cộng tác gây ấn tượng

Chi phí và các gói Office 365

Email doanh nghiệp trên đám mây | Số lượng người dùng không giới hạn | Các ứng dụng Outlook, Word, Excel, PowerPoint bản quyền | Nhóm công cụ năng suất Microsoft Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams đi kèm bảo mật nâng cao.

Office 365 E1

3.366.000

VND/user/năm – Đã bao gồm 10% thuế

Hợp đồng 12 tháng, gia hạn theo chính sách Microsoft, liên hệ để được giá tốt

Bao gồm email doanh nghiệp, lưu trữ và chia sẻ tệp, bộ Office cho web, Meeting và IM, cùng nhiều dịch vụ khác.

Bộ ứng dụng Office

(Không bao gồm Office trên máy tính)

Tích hợp các dịch vụ

Các ứng dụng Microsoft 365

Email và lịch

Gọi thoại và video

Mạng xã hội và mạng nội bộ

Lưu trữ tập tin và nội dung

Quản lý công việc

Các tính năng bảo mật nâng cao khác

Office 365 E3

7.742.000

VND/user/năm – Đã bao gồm 10% thuế

Hợp đồng 12 tháng, gia hạn theo chính sách của Microsoft

Bao gồm mọi tính năng của gói Apps for Enterprise và Office 365 E1 cùng với các tính năng bảo mật và tuân thủ.

Bộ ứng dụng Office

 

Tích hợp các dịch vụ

Các ứng dụng Microsoft 365

Email và lịch

 

Gọi thoại và video

 

Mạng xã hội và mạng nội bộ

Lưu trữ tập tin và nội dung

Quản lý công việc

Các tính năng bảo mật nâng cao khác

Office 365 E5

12.791.000

VND/user/năm – Đã bao gồm 10% thuế

Hợp đồng 12 tháng, gia hạn theo chính sách của Microsoft

Mọi tính năng của Office 365 E3 cùng với các tính năng bảo mật, phân tích và chức năng thoại nâng cao.

Bộ ứng dụng Office

 

Tích hợp các dịch vụ

Các ứng dụng Microsoft 365

Email và lịch

 

Gọi thoại và video

 

Mạng xã hội và mạng nội bộ

Lưu trữ tập tin và nội dung

Quản lý công việc

Các tính năng bảo mật nâng cao khác

Apps for Enterprise

4.040.000    

VND/user/năm – Đã bao gồm 10% thuế

Hợp đồng 12 tháng, gia hạn theo chính sách của Microsoft

Bao gồm các ứng dụng Office kèm theo tính năng lưu trữ và chia sẻ tệp trên nền điện toán đám mây. Không bao gồm email doanh nghiệp.

Bộ ứng dụng Office

 

Các ứng dụng Microsoft 365

Email và lịch

 

Gọi thoại và video

 

Mạng xã hội và mạng nội bộ

Lưu trữ tập tin và nội dung

Quản lý công việc

*Microsoft sẽ cung cấp 5TB OneDrive cho mỗi người dùng với yêu cầu đăng ký từ 5 tài khoản trở lên. Nếu dưới 5 tài khoản, sẽ là 1TB OneDrive cho mỗi người dùng. Nếu muốn có thêm dung lượng OneDrive, bạn cần liên hệ với Microsoft để được cấp thêm.