Microsoft Exchange Server

Làm việc thông minh hơn, ở mọi nơi, với email doanh nghiệp trên máy chủ hiện đại

trung tâm dữ liệu Microsoft

Exchange Server giúp giải quyết các thách thức về lưu trữ, tuân thủ chính sách email và khám phá điện tử. Exchange Server cũng là giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí cho CSVC, nhân lực bảo trì và vận hành hệ thống.

Giải pháp lưu trữ cấp doanh nghiệp dựa trên đám mây

Được lưu trữ trên các máy chủ dự phòng toàn cầu của Microsoft, với hỗ trợ qua điện thoại cấp CNTT 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Các tính năng bao gồm: