Giúp bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi các tệp độc hại

Bảo vệ ứng dụng giúp bảo vệ bạn khỏi phần mềm độc hại bằng cách cho phép bạn đọc, in và lưu các tệp Office trong một bộ chứa bị cô lập.

Nhận được đề xuất email khi bạn tìm kiếm một người

Khi bạn nhập tên của một người vào hộp Tìm kiếm, những thư email liên quan nhất sẽ được tích hợp với đề xuất tìm kiếm của bạn.

Viết đề xuất trong tầm tay của bạn

Word và Outlook cho biết bạn viết các gợi ý giúp bạn viết hiệu quả hơn bằng cách dự đoán văn bản nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Để chấp nhận đề xuất, chỉ cần sử dụng phím tab.

Thực hiện các chỉnh sửa nhanh bằng bút Excel

Với bút hành động, bạn có thể viết tay trực tiếp trong các ô, ghi nhanh dữ liệu bằng mực được tự động chuyển đổi thành dữ liệu Excel.