Có gì mới trong Microsoft 365?

Giúp bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi các tệp độc hại Bảo vệ ứng dụng giúp bảo vệ bạn khỏi phần mềm độc hại bằng cách cho phép bạn đọc, in và lưu các tệp Office trong một bộ chứa bị cô lập. Nhận được đề xuất email khi bạn tìm kiếm một người Khi bạn nhập tên của một người...

Microsoft 365 là gì

Microsoft 365 được thiết kế để giúp bạn đạt được nhiều thành quả hơn cùng các ứng dụng Office đột phá, các dịch vụ đám mây thông minh và khả năng bảo mật đẳng cấp thế...

Gadgets Có gì mới trong Microsoft 365? by soft493 | October 26, 2020 | Bản Tin Microsoft | 0 CommentsGiúp bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi các tệp độc hại Bảo vệ ứng dụng giúp bảo vệ bạn khỏi phần mềm độc hại bằng cách cho phép bạn đọc, in và lưu các tệp Office trong một...